Máy phân tích khí quang học PEM-2M 1

1. Máy phân tích khí quang học ECOMER

Máy phân tích khí quang học ECOMER Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn Mục đích Tổ hợp được sử dụng làm kênh của hệ thống quan trắc khí thải liên tục, CEMS.   Thuận lợi Khả năng chuyển đổi trong các thiết bị bên ngoài (bộ đếm bụi, lưu lượng kế ) Đo lường từng bước từ nhiều nguồn …

Máy phân tích khí quang học PEM-2M 1

1. Máy phân tích khí quang học ECOMER

Máy phân tích khí quang học ECOMER Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn Mục đích Tổ hợp được sử dụng làm kênh của hệ thống quan trắc khí thải liên tục, CEMS.   Thuận lợi Khả năng chuyển đổi trong các thiết bị bên ngoài (bộ đếm bụi, lưu lượng kế ) Đo lường từng bước từ nhiều nguồn …

Máy phân tích khí quang học PEM-2M 1

1. Máy phân tích khí quang học PEM-2M

Máy phân tích khí quang học PEM-2M Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn Mục đích Tổ hợp được sử dụng làm kênh của hệ thống quan trắc khí thải liên tục, CEMS.   Thuận lợi Khả năng chuyển đổi trong các thiết bị bên ngoài (bộ đếm bụi, lưu lượng kế ) Đo lường từng bước từ nhiều nguồn …

Máy phân tích khí điện hóa PEM-4MS

1. Máy phân tích khí điện hóa  Ecomer PEM-4MS

Máy phân tích khí điện hóa  Ecomer PEM-4MS Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn Mục đích Máy phân tích khí PEM-4MS dùng để đo nồng độ oxy (O 2 ), carbon dioxide (CO), nitơ oxit (NO), nitơ dioxide (NO 2 ) và sulfur dioxide (SO 2 ) trong khí đốt nhiên liệu -Đốt cây để lấy các loại nhiên liệu. Ứng dụng của máy …

Máy đo lưu lượng khí thải IS-14.M (1)

1. Máy đo lưu lượng khí thải IS-14.M

Máy đo lưu lượng khí thải IS-14.M Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn Máy đo lưu lượng khí thải IS-14.M dùng để đo liên tục tốc độ dòng chảy và lượng khí thải ra từ các nhà máy đốt nhiên liệu hoạt động bằng bất kỳ loại nhiên liệu nào.   Thuận lợi Các phép đo không tiếp …

Máy đếm bụi quang học (conimeter) SOM-16

1. Máy đếm bụi quang học (conimeter) SOM-16

Máy đếm bụi quang học (conimeter) SOM-16 Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn Máy đếm bụi SOM-16 dùng để đo nồng độ khối lượng bụi và mật độ quang trong khí thải của các nhà máy đốt nhiên liệu hoạt động bằng bất kỳ loại nhiên liệu nào. Thuận lợi Thiết bị được cung cấp một máy …

Máy phân tích oxy IKTS-11

1. Máy phân tích oxy IKTS-11 Hãng ECOMER – Nga

  Máy phân tích oxy IKTS-11 Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn Máy phân tích oxy IKTS-11 Máy phân tích oxy IKTS-11 được thiết kế để đo nồng độ oxy nhanh chóng, đáng tin cậy, chính xác và liên tục trong khí thải và trong các hệ thống chuẩn bị và vận chuyển nhiên liệu bụi than. …