van dien tu cho gas
van

Van điện cho khí – Thường đóng 230V

Van điện cho khí – Thường đóng 230V   Van điện cho khí – Thường đóng 230V Van điện từ thường đóng ngắt cho gas với thiết lập lại bằng tay. Thường đóng có nghĩa là nó phải được cung cấp liên tục để cho khí lưu thông. Loại van điện từ này còn được gọi là …

van dien tu cho gas
van

Electro-valve for gas – Normally Closed 230V

Electro-valve for gas – Normally Closed 230V Electro-valve for gas – Normally Closed 230V Elettrovalvola normalmente chiusa di intercettazione per gas a riarmo manuale. Normalmente chiusa significa che deve essere continuamente alimentata per consentire il flusso del gas. Questo tipo di elettrovalvole sono anche dette a sicurezza intrinseca in quanto in caso di interruzione della …

van dien tu cho gas
van

Van điện cho gas – Thường mở 230V

  Van điện cho gas – Thường mở 230V Van điện cho gas – Thường mở 230V Van điện từ thường mở đóng ngắt đối với khí có thiết lập lại bằng tay. Thường mở đề cập đến thực tế là trong quá trình hoạt động bình thường không có sự hấp thụ điện. Để đóng van …

van điện từ cho gas
van

Electro-valve for gas – Normally Open 230V

Electro-valve for gas – Normally Open 230V   Electro-valve for gas – Normally Open 230V Elettrovalvola normalmente aperta di intercettazione per gas a riarmo manuale. La dicitura normalmente aperta si riferisce al fatto che durante il normale funzionamento non c’è assorbimento elettrico. Al fine di chiudere l’elettrovalvola per l’interruzione dell’erogazione di gas, è quindi necessario …

Van nước Pegler Yorkshire UK

Van nước Pegler Yorkshire UK

Van nước Pegler Yorkshire UK 15mm  XPress Iso. Valve 4381ZA 22mm XPress Iso. Valve 4481ZA 6381ZA 15mm Iso valve Tectite CP 6381ZP 15mm Iso valve Tectite CP 6481ZP 22mm Iso valve Tectite CP 1581YA Iso Valve 15 Mini 3140ZA Service 15×1/2 Swivel CP 3140ZP Service15x1/2 Swivel CP 3160ZA Service15 Swivel Angle CP 3200YA Iso Valve …