1. Van Trộn Nhiệt Ausimix Compact TMV2/3

1. Van Trộn Nhiệt Ausimix Compact TMV2/3 Pha trộn nước nóng và nước lạnh theo phương pháp ổn nhiệt đến nhiệt độ đầu ra an toàn (TMV2 và TMV3 được phê duyệt cho các lĩnh vực công cộng và chăm sóc sức khỏe) Reliance Valves Ausimix Compact TMV2/3 Thermostatic Mixing Valve trộn nước nóng và …

1. H3F Van điều khiển 3-way H3F DN50 Clorius – Poland

3-way Control Valve type H3F Cast steel, PN 40, DN 20 – 65 mm, Flanged ends Ứng dụng H3F Clorius Van điều khiển loại H3F DN50 được thiết kế để điều khiển dầu nóng, nước và các chất lỏng khác và có thể được lắp đặt trong các hệ thống đường ống dưới dạng van …

M3F Van Điều Nhiệt Dn 80, Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả

1. Van điều nhiệt DN200,Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả

Van điều nhiệt DN200,Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả Van cảm biến nhiệt độ dùng để đóng/mở van thông qua tín hiệu nhiệt của bộ điều nhiệt (Thermostat) mà không cần sử dụng đến điện hay khí nén. Đây là 1 lợi thế tối ưu chi phí …

van điều nhiẹt M3FA-I

1. Van điều nhiệt DN50,Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả

Van điều nhiệt DN50,Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả Van cảm biến nhiệt độ dùng để đóng/mở van thông qua tín hiệu nhiệt của bộ điều nhiệt (Thermostat) mà không cần sử dụng đến điện hay khí nén. Đây là 1 lợi thế tối ưu chi phí …

M3F Van Điều Nhiệt Dn 80, Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả

1.Van điều nhiệt DN20,Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả

Van điều nhiệt DN20,Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả Van cảm biến nhiệt độ dùng để đóng/mở van thông qua tín hiệu nhiệt của bộ điều nhiệt (Thermostat) mà không cần sử dụng đến điện hay khí nén. Đây là 1 lợi thế tối ưu chi phí …

M3F Van Điều Nhiệt Dn 80, Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả

1.Van Điều Nhiệt Dn150, Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả

Van Điều Nhiệt Dn150, Van Clorius M3F , van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả Van cảm biến nhiệt độ dùng để đóng/mở van thông qua tín hiệu nhiệt của bộ điều nhiệt (Thermostat) mà không cần sử dụng đến điện hay khí nén. Đây là 1 lợi thế tối ưu chi …

1. H1FBE Van điều khiển H1FBE DN300 Clorius – Poland

2-way Control Valve type H1FBE DN300 Cast steel, Single seat balanced, PN 25, DN 200 – 300 mm, Flanged ends Ứng dụng H1FBE CLORIUS Van điều khiển loại H1FBE DN300 được thiết kế để điều chỉnh hệ thống hơi nước và nước nóng. Các van được sử dụng cùng với bộ điều chỉnh nhiệt độ …

1. H1FBE Van điều khiển H1FBE DN250 Clorius – Poland

2-way Control Valve type H1FBE DN250 Cast steel, Single seat balanced, PN 25, DN 200 – 300 mm, Flanged ends Ứng dụng H1FBE CLORIUS Van điều khiển loại H1FBE DN250 được thiết kế để điều chỉnh hệ thống hơi nước và nước nóng. Các van được sử dụng cùng với bộ điều chỉnh nhiệt độ …

1. H1FBE Van điều khiển H1FBE DN200 Clorius – Poland

2-way Control Valve type H1FBE DN200 Cast steel, Single seat balanced, PN 25, DN 200 – 300 mm, Flanged ends Ứng dụng H1FBE CLORIUS Van điều khiển loại H1FBE DN200 được thiết kế để điều chỉnh hệ thống hơi nước và nước nóng. Các van được sử dụng cùng với bộ điều chỉnh nhiệt độ …

1. H1F Van điều khiển 2-way H1F DN50 Clorius – Poland

 2-way Control Valve type H1F  Cast steel, PN 40, DN 15/4 – 50 mm Ứng dụng H1F CLORIUS Van điều khiển loại H1F DN50 được thiết kế để điều chỉnh hệ thống nước nóng, hơi nước và dầu nóng. Các van này được sử dụng cùng với bộ điều chỉnh chênh lệch nhiệt độ hoặc …