BFP - Boiler Feed Pump for Steam Boiler
BOILERS & CALORIFIERS

Máy bơm cấp hơi cho nồi hơi Caloritech BFP

88 / 100

Máy bơm cấp hơi cho nồi hơi Caloritech BFP

Máy bơm cấp hơi cho nồi hơi Caloritech BFP
Máy bơm cấp hơi cho nồi hơi Caloritech BFP
BFP – Boiler Feed Pump for Steam Boiler

Máy bơm cấp hơi cho nồi hơi Caloritech BFP được thiết kế để tăng cường hoạt động của nồi hơi nếu nước ngưng không cần phải quay trở lại nồi hơi và áp suất nước chính không cao hơn áp suất vận hành tối đa của nồi hơi từ 10 psig trở lên. Xin lưu ý rằng động cơ máy bơm thường được cấp nguồn từ một nguồn riêng biệt.

Feed Mechanisms

Tất cả các nồi hơi yêu cầu một số loại cơ chế cấp hơi.

Solenoid Feed For Caloritech BFP

Chỉ định cấp điện từ nếu nước ngưng không cần phải quay trở lại nồi hơi và áp suất nước chính luôn cao hơn không dưới 10 psig so với áp suất vận hành tối đa của nồi hơi. Solenoid được kích hoạt bởi bộ điều khiển mức

Link: BFP – Boiler Feed Pump for Steam Boiler Catalog

Bình xả hơi cho nồi hơi BOT Caloritech

Liên hệ:

Công ty TNHH Wili Việt Nam

Email: Hung.tran@wili.com.vn

SDT: 0903 710 753

Liên quan...

Chủ đề phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.