thu hồi nhiệt

Hệ Thống Thu Hồi Nhiệt ( Heat Recovery System)

Bộ thu hồi nhiệt Bộ thu hồi nhiệt Bộ thu hồi nhiệt dùng để làm gì ? Bộ thu hồi nhiệt của chúng tôi (HRU’s) là một cách cực kỳ hiệu quả và chi phí thấp để giảm tải hệ thống sưởi hoặc làm mát trong quá trình xử lý hệ thống điều hòa không …