Giải pháp duy trì nhiệt độ cho lưu chất sáp định hình – Heat trace KSX/ThermonUSA

Cáp gia nhiệt, dây gia nhiệt, cáp bù nhiệt  tự điều chỉnh heat trace KSX được thiết kế dành riêng cho ứng dụng bù nhiệt độ thất thoát cho ống dẫn lưu chất trong quá trình sử dụng, hoặc ngăn ngừa quá trình đọng sương ( hơi nước) khi cần khả năng tiếp xúc với …

heat tracing

Mã Hàng Thermon Heat Tracing

Mã Hàng Thermon Heat Tracing     a) BSX TM Self‐Regulating Heating Cable 2102 BSX 3-1 OJ 2122 BSX 5-1 OJ 2142 BSX 8-1 OJ 2162 BSX 10-1 OJ 2112 BSX 3-2 OJ 2132 BSX 5-2 OJ 2152 BSX 8-2 OJ 2172 BSX 10-2 OJ 2103 BSX 3-1 FOJ 2123 BSX 5-1 FOJ 2143 BSX …

Thermon-SCTK-min

SCTK Splice Connection Termination Kits. SCTK 2

SCTK Splice Connection Termination Kits. SCTK 2 Thông tin về Thermon SCTK | Bạn có thể tải xuống Bộ phụ kiện kết nối mối nối Splice ngược lại – để được tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ về Hệ thống theo dõi nhiệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bộ nguồn và đầu cuối SCTK được …