Gas Heater Box - Bộ gia nhiệt khí mẫu lên đến 180C

Gas Heater Box – Bộ gia nhiệt khí mẫu lên đến 180C

Gas heater box là một bộ gia nhiệt khí mẫu được gia công và lắp đặt tại Việt Nam, với mục đích gia nhiệt dòng khí đi qua box lên 180 độ trong các hệ thống CEMS. Ngoài ứng dụng gia nhiệt khí, tủ gas heater còn có thể điều khiển nhiệt độ các loại …