Bộ điều nhiệt, điều khiển nhiệt độ / Terminator™ ZT-C Thermon -USA

Terminator ™ZT-C được thiết kế để sử dụng như một bộ điều chỉnh nhiệt điều khiển có thể điều chỉnh được cho các ứng dụng bảo vệ đông lạnh và duy trì nhiệt độ yêu cầu cảm biến thành bể hoặc vách ống. Terminator ™ZT-C  có sẵn trong bốn dải nhiệt độ kiểm soát nhiệt độ …

Gas Heater Box - Bộ gia nhiệt khí mẫu lên đến 180C

Gas Heater Box – Bộ gia nhiệt khí mẫu lên đến 180C

Gas heater box là một bộ gia nhiệt khí mẫu được gia công và lắp đặt tại Việt Nam, với mục đích gia nhiệt dòng khí đi qua box lên 180 độ trong các hệ thống CEMS. Ngoài ứng dụng gia nhiệt khí, tủ gas heater còn có thể điều khiển nhiệt độ các loại …