cáp sưởi ấm tự điều chỉnh 38w/m
Gia Nhiệt

1.Dây Cáp Gia Nhiệt RSX-15-2

100 / 100

Dây Cáp Gia Nhiệt RSX-15-2

 

Liên hệ: 0356 975 994

Mailjan.tran@wili.com.vn

 

dây gia nhiệt dây gia nhiệt

RSX cable
cáp gia nhiệt RSX tự chỉnh

Dây Cáp Gia Nhiệt , Dây Cáp sấy RSX-15-2

cáp gia nhiệt
duy trì nhiệt Heat Trace

 Liện hệ: zalo 0356 975 994 ( Jan Tran)

Mail: Jan.tran@wili.com.vn

 

 

HTSX
HTSX

Mô tả

Cáp sấy, cáp gia nhiệt, cáp đốt nóng RSX-15-2

Bảo vệ đóng băng hoặc Bảo trì nhiệt độ quá trình Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh RSX 15-2 được thiết kế cho các ứng dụng có yêu cầu mật độ watt loại trừ việc sử dụng phạm vi tiêu chuẩn của cáp RSX.

Đầu ra nhiệt của cáp RSX 15-2 thay đổi theo các điều kiện xung quanh dọc theo toàn bộ chiều dài của mạch. Bất cứ khi nào tổn thất nhiệt của đường ống, bể hoặc thiết bị cách nhiệt tăng (khi nhiệt độ môi trường giảm), sản lượng nhiệt của cáp sẽ tăng. Ngược lại, khi tổn thất nhiệt giảm (khi nhiệt độ môi trường tăng hoặc dòng sản phẩm), cáp sẽ phản ứng bằng cách giảm sản lượng nhiệt của nó.

ĐẶC TRƯNG
Bảo vệ đóng băng
Bảo trì nhiệt độ quá trình thấp
Không có hơi nước sạch
Được chứng nhận để sử dụng trong các khu vực thông thường (không được phân loại) và trong môi trường có khả năng gây nổ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mật độ watt có sẵn 15 W / m @ 10 ° C
49 W / ft @ 50 ° F
Điện áp cung cấp 100-120 hoặc 208-240 Vac
Bảo trì tối đa Nhiệt độ 65 ° C (150 ° F)
Độ phơi sáng tối đa Tắt nguồn 85 ° C (185 ° F)
Nhiệt độ cài đặt tối thiểu -51 ° C (-60 ° F)
Bán kính uốn tối thiểu @ -15 ° C (5 ° F) 10 mm (0,38)
@ -60 ° C (-76 ° F) 32 mm (1,25)
Xếp hạng T RSX 15-2 FOJ T5 100 ° C (212 ° F)
RSX 15-2 OJ T4A 120 ° C (248 ° F)

DÂY GIA NHIỆT thermon htsx 9-2
thermon htsx 3-2

Cáp sấy, cáp gia nhiệt, cáp đốt nóng RSX 15-2

Bảo vệ đóng băng hoặc Bảo trì nhiệt độ quá trình Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh RSX 15-2 được thiết kế cho các ứng dụng có yêu cầu mật độ watt loại trừ việc sử dụng phạm vi tiêu chuẩn của cáp RSX.

Đầu ra nhiệt của cáp RSX 15-2 thay đổi theo các điều kiện xung quanh dọc theo toàn bộ chiều dài của mạch. Bất cứ khi nào tổn thất nhiệt của đường ống, bể hoặc thiết bị cách nhiệt tăng (khi nhiệt độ môi trường giảm), sản lượng nhiệt của cáp sẽ tăng. Ngược lại, khi tổn thất nhiệt giảm (khi nhiệt độ môi trường tăng hoặc dòng sản phẩm), cáp sẽ phản ứng bằng cách giảm sản lượng nhiệt của nó.

ĐẶC TRƯNG
Bảo vệ đóng băng
Bảo trì nhiệt độ quá trình thấp
Không có hơi nước sạch
Được chứng nhận để sử dụng trong các khu vực thông thường (không được phân loại) và trong môi trường có khả năng gây nổ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mật độ watt có sẵn 15 W / m @ 10 ° C
49 W / ft @ 50 ° F
Điện áp cung cấp 100-120 hoặc 208-240 Vac
Bảo trì tối đa Nhiệt độ 65 ° C (150 ° F)
Độ phơi sáng tối đa Tắt nguồn 85 ° C (185 ° F)
Nhiệt độ cài đặt tối thiểu -51 ° C (-60 ° F)
Bán kính uốn tối thiểu @ -15 ° C (5 ° F) 10 mm (0,38)
@ -60 ° C (-76 ° F) 32 mm (1,25)
Xếp hạng T RSX 15-2 FOJ T5 100 ° C (212 ° F)
RSX 15-2 OJ T4A 120 ° C (248 ° F)

Cáp sấy, cáp gia nhiệt, cáp đốt nóng RSX 15-2

Bảo vệ đóng băng hoặc Bảo trì nhiệt độ quá trình Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh RSX 15-2 được thiết kế cho các ứng dụng có yêu cầu mật độ watt loại trừ việc sử dụng phạm vi tiêu chuẩn của cáp RSX.

Đầu ra nhiệt của cáp RSX 15-2 thay đổi theo các điều kiện xung quanh dọc theo toàn bộ chiều dài của mạch. Bất cứ khi nào tổn thất nhiệt của đường ống, bể hoặc thiết bị cách nhiệt tăng (khi nhiệt độ môi trường giảm), sản lượng nhiệt của cáp sẽ tăng. Ngược lại, khi tổn thất nhiệt giảm (khi nhiệt độ môi trường tăng hoặc dòng sản phẩm), cáp sẽ phản ứng bằng cách giảm sản lượng nhiệt của nó.

ĐẶC TRƯNG
Bảo vệ đóng băng
Bảo trì nhiệt độ quá trình thấp
Không có hơi nước sạch
Được chứng nhận để sử dụng trong các khu vực thông thường (không được phân loại) và trong môi trường có khả năng gây nổ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mật độ watt có sẵn 15 W / m @ 10 ° C
49 W / ft @ 50 ° F
Điện áp cung cấp 100-120 hoặc 208-240 Vac
Bảo trì tối đa Nhiệt độ 65 ° C (150 ° F)
Độ phơi sáng tối đa Tắt nguồn 85 ° C (185 ° F)
Nhiệt độ cài đặt tối thiểu -51 ° C (-60 ° F)
Bán kính uốn tối thiểu @ -15 ° C (5 ° F) 10 mm (0,38)
@ -60 ° C (-76 ° F) 32 mm (1,25)
Xếp hạng T RSX 15-2 FOJ T5 100 ° C (212 ° F)
RSX 15-2 OJ T4A 120 ° C (248 ° F)

cáp gia nhiệt

#NAME? ProductName OrderCode Description Unit
a) BSX TM Self‐Regulating Heating Cable
2102 BSX 3-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 3-1 OJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 110VAC M
2122 BSX 5-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 5-1 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 110VAC M
2142 BSX 8-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 8-1 OJ Công suất 26 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 110VAC M
2162 BSX 10-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 10-1 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 110VAC M
2112 BSX 3-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 3-2 OJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC M
2132 BSX 5-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 5-2 OJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC M
2152 BSX 8-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 8-2 OJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC M
2172 BSX 10-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 10-2 OJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC M
2103 BSX 3-1 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 3-1 FOJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 110VAC Vỏ bọc FOJ M
2123 BSX 5-1 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 5-1 FOJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 110VAC Vỏ bọc FOJ M
2143 BSX 8-1 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 8-1 FOJ Công suất 26 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 110VAC Vỏ bọc FOJ M
2163 BSX 10-1 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 10-1 FOJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 110VAC Vỏ bọc FOJ M
2113 BSX 3-2 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 3-2 FOJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC Vỏ bọc FOJ M
2133 BSX 5-2 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 5-2 FOJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC Vỏ bọc FOJ M
2153 BSX 8-2 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 8-2 FOJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC Vỏ bọc FOJ M
2173 BSX 10-2 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating BSX 10-2 FOJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC Vỏ bọc FOJ M
b) RSX TM Self‐Regulating Heating Cable
22692 RSX 10-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating RSX 10-2 OJ Công suất 30 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC M
22662 RSX 15-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating RSX 15-2 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 220VAC M
22673 RSX 10-2 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating RSX 10-2 FOJ Công suất 30 W/m , nhiệt độ duy trì max 65C Nhiệt độ làm việc tối đa 85C Điện thế 220VAC, Vỏ FOJ M
22663 RSX 15-2 FOJ Cáp gia nhiệt self regulating RSX 15-2 FOJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 85 Điện thế 220VAC, Vỏ FOJ M
c) KSX TM Self‐Regulating Heating Cable 0 0
25512 KSX 5-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating KSX 5-2 OJ Công suất 15 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 121 Điện thế 220VAC M
25532 KSX 10-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating KSX 10-2 OJ Công suất 32 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 121 Điện thế 220VAC M
25552 KSX 15-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating KSX 15-2 OJ Công suất 48 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 121 Điện thế 220VAC M
25572 KSX 20-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating KSX 20-2 OJ Công suất 64 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 121 Điện thế 220VAC M
d) HTSX TM Self‐Regulating Heating Cable 0 0
24802 HTSX 3-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 3-1 OJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110VAC, Vỏ OJ M
24822 HTSX 6-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 6-1 OJ Công suất 20 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110VAC, Vỏ OJ M
24842 HTSX 9-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 9-1 OJ Công suất 30 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110VAC, Vỏ OJ M
24862 HTSX 12-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 12-1 OJ Công suất 39 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110VAC, Vỏ OJ M
24942 HTSX 15-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 15-1 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110VAC, Vỏ OJ M
24962 HTSX 20-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 20-1 OJ Công suất 66 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110VAC, Vỏ OJ M
24812 HTSX 3-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 3-2 OJ Công suất 10 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220VAC, Vỏ OJ M
24832 HTSX 6-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 6-2 OJ Công suất 20 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220VAC, Vỏ OJ M
24852 HTSX 9-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 9-2 OJ Công suất 30 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220VAC, Vỏ OJ M
24872 HTSX 12-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 12-2 OJ Công suất 39 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220VAC, Vỏ OJ M
24952 HTSX 15-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 15-2 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220VAC, Vỏ OJ M
24972 HTSX 20-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating HTSX 20-2 OJ Công suất 66 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220VAC, Vỏ OJ M
e) VSXTM‐HT Self‐Regulating Heating Cable 0 0
27902 VSX-HT 5-1-OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 5-1-OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110 M
27922 VSX-HT 10-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 10-1 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110 M
27942 VSX-HT 15-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 15-1 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110 M
27962 VSX-HT 20-1 OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 20-1 OJ Công suất 66 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 110 M
27912 VSX-HT 5-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 5-2 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220 M
27932 VSX-HT 10-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 10-2 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220 M
27952 VSX-HT 15-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 15-2 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220 M
27972 VSX-HT 20-2 OJ Cáp gia nhiệt self regulating VSX-HT 20-2 OJ Công suất 66 W/m , nhiệt độ duy trì max 200 Nhiệt độ làm việc tối đa 250 Điện thế 220 M
f) HPT TM Power Limiting Heating Cable
25802 HPT 5-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 5-1 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 210 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 110 M
25822 HPT 10-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 10-1 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 190 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 110 M
25842 HPT 15-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 15-1 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 175 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 110 M
25862 HPT 20-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 20-1 OJ Công suất 66 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 110 M
25812 HPT 5-2 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 5-2 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 210 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
25402 HPT 5-4 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 5-4 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 210 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
25832 HPT 10-2 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 10-2 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 190 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
25412 HPT 10-4 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 10-4 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 190 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
25852 HPT 15-2 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 15-2 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 175 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
25422 HPT 15-4 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 15-4 OJ Công suất 49 W/m , nhiệt độ duy trì max 175 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
25872 HPT 20-2 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 20-2 OJ Công suất 66 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
25432 HPT 20-4 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định) power-limiting HPT 20-4 OJ Công suất 66 W/m , nhiệt độ duy trì max 150 Nhiệt độ làm việc tối đa 260 Điện thế 220 M
g) FP Constant Watt Heating Cable
22302 FP 2.5-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 2.5-1 OJ Công suất 8 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 110 M
22312 FP 5-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 5-1 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 110 M
22377 FP 8-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 8-1 OJ Công suất 26,4 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 110 M
22322 FP 10-1 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 10-1 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 110 M
22332 FP 2.5-2 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 2.5-2 OJ Công suất 8 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 220 M
22342 FP 5-2 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 5-2 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 220 M
22387 FP 8-2-OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 8-2-OJ Công suất 26,4 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 220 M
22352 FP 10-2 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 10-2 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 220 M
22362 FP 10-4 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 10-4 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 220 M
22397 FP 5-5 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 5-5 OJ Công suất 16 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 220 M
22372 FP 10-5 OJ Cáp gia nhiệt T (Năng lượng cố định với 2 trở kháng song song)  parallel resistance constant watt FP 10-5 OJ Công suất 33 W/m , nhiệt độ duy trì max 65 Nhiệt độ làm việc tối đa 204 Điện thế 220 M
a) Metallic Kits
23606 ECA-1-SR ECA-1 is designed for connecting one or two heating
cables to power or for splicing two cables together.
The ECA-1 kit includes: epoxy-coated Type 4X/7 junction
box, pipe-mounted expediter, 2 stainless steel pipe
attachment bands for piping 4″ or less, heater cable
grommet, 2 power connection boots, RTV adhesive,
wire fasteners and grounding lugECA-1-SR ……………..BSX, RSX, HTSX, KSX, VSX-HT, USX
Ea.
23600 ECA-1-ZN ECA-1 is designed for connecting one or two heating
cables to power or for splicing two cables together.
The ECA-1 kit includes: epoxy-coated Type 4X/7 junction
box, pipe-mounted expediter, 2 stainless steel pipe
attachment bands for piping 4″ or less, heater cable
grommet, 2 power connection boots, RTV adhesive,
wire fasteners and grounding lugECA-1-ZN…………………………………………………..FP, HPT
Ea.
23607 ECT-2-SR ECT-2 is designed for connecting three heating cables to
power or for splicing three cables together.
The ECT-2 kit includes: epoxy-coated Type 4X/7
junction box, pipe-mounted expediter, third cable entry
assembly, 2 stainless steel pipe attachment bands for
piping 4″ or less, heater cable grommets, 3 power
connection box
ECT-2-SR………………BSX, RSX, HTSX, KSX, VSX-HT, USX
Ea.
23601 ECT-2-ZN ECT-2 is designed for connecting three heating cables to
power or for splicing three cables together.
The ECT-2 kit includes: epoxy-coated Type 4X/7
junction box, pipe-mounted expediter, third cable entry
assembly, 2 stainless steel pipe attachment bands for
piping 4″ or less, heater cable grommets, 3 power
connection box
ECT-2-ZN …………………………………………………..FP, HPT
Ea.
23700 ECA-1-SRT ECT-2 is designed for connecting three heating cables to
power or for splicing three cables together.
The ECT-2 kit includes: epoxy-coated Type 4X/7
junction box, pipe-mounted expediter, third cable entry
assembly, 2 stainless steel pipe attachment bands for
piping 4″ or less, heater cable grommets, 3 power
connection box
ECT-2-SR………………BSX, RSX, HTSX, KSX, VSX-HT, USX
Ea.
23701 ECA-1-ZNT ECT-2 is designed for connecting three heating cables to
power or for splicing three cables together.
The ECT-2 kit includes: epoxy-coated Type 4X/7
junction box, pipe-mounted expediter, third cable entry
assembly, 2 stainless steel pipe attachment bands for
piping 4″ or less, heater cable grommets, 3 power
connection box
ECT-2-ZN …………………………………………………..FP, HPT

Công ty TNHH Wili

Web: Wili.com.vn                  

Liên hệ: 0356 975 994

Mailjan.tran@wili.com.vn

 

 

Liên quan...

Chủ đề phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *